Bee Bot parcours

Een uitdagende opdracht:
Maak een Bee-Bot parcours met:

-      muren en hindernissen
-      punten op het parcours
-      een start en een finish

Let erop:
-      De BeeBot zet stapjes van 15 cm
-      Je moet de BeeBot zelf kunnen programmeren van start naar finish
-      De punten tellen alleen als de Bee-Bot de finish bereikt