Hour of Code

We genoten van onze deelname aan 'The hour of Code' !

Alle deelnemers zullen een 'certificate of completion' krijgen bij hun kerstrapport!

Wie verder kennis wil maken met deze programmeeroefeningen:
www.code.org

Volgende week laatste kangoeroeklas van dit jaar!

Denk dan zeker aan jullie laatste huistaak van de 'magische getallen': wie deze al klaar heeft, komt die liefst zo snel mogelijk afgeven, dan komt deze ook nog op het kerstrapport.


Geen kangoeroeklas...

Door omstandigheden geen kangoeroeklas op 26/11 en 3/12.

Op 10/12 zijn we terug paraat, maar dan in de namiddag, zodat iedereen zijn toetsen goed kan afleggen!

Een voorproefje: we doen dan mee aan dit wereldwijde evenement:
https://hourofcode.com/nl

Donderdag 19 november

Van oerknal tot robot

De komende weken vragen we het ons af:

Hoe zijn bepaalde dingen eigenlijk ontstaan of begonnen? Alles heeft een begin.
In het boek 'Van oerknal tot robot' kunnen we lezen hoe het heelal is ontstaan, het leven, de mens, wetenschap, taal, kleding, internet, en heel veel meer:Elke week zal één leerling van de kangoeroeklas dit boek ontlenen en er een verhaal uitkiezen. Hij/zij maakt hiervan een mindmap en komt de week erop in de kangoeroeklas vertellen over 'Het begin van...' We kijken al uit naar 13 interessante verhalen!!

Denksleutels

Onze  denksleutelwedstrijd draait op volle toeren: Elke week denken we per twee na over bepaalde onderwerpen. Deze week de 'Wat als...' vraag...

Leren leren

Vandaag moesten de leerlingen op heel korte termijn een aantal Spaanse woorden leren ('Los colores'). Daarbij was het vooral belangrijk om studeertechnieken te hanteren om snel nieuwe leerstof te verwerven: lezen, opzeggen, geheugensteuntjes zoeken, laten opvragen,... Bij deze opdracht werd al snel duidelijk dat ieder een eigen leerstijl heeft en welke leerstijlen het meest efficiënt waren.

Huistaak

Als huistaak kregen de leerlingen een bundel mee over magische getallenroosters. Dit is de laatste huistaak voor de kerstvakantie: af te geven tegen 10 december ten laatste!

!! Geen kangoeroeklas op donderdag 3 december.Raadsels

En ja hoor: iemand van de kangoeroeklas heeft als eerste alle drie de raadsels kunnen oplossen!!!

Wie denkt dat hij ook de antwoorden kent van (1 van de) 3 raadsels, mag die doormailen of op papier afgeven aan juf Monika.

Denken jullie ook aan jullie huiswerk: 'Zeeslag'... Tegen donderdag 19/11!


12 november 2015

Rarara...

Vandaag braken de lln van de kangoeroeklas hun hoofd over 3 raadsels.
Kunnen jullie ze oplossen?

RAADSEL 1

Hoe kun je vijf honden en drie katten op een veld van vijf bij vijf hokjes zetten zodanig dat: Een hond geen kat tegenkomt als hij vanaf zijn hokje horizontaal, verticaal, en diagonaal gaat?

RAADSEL 2

Een rover besluit een kasteel te beroven. Hij vermomt zich als muzikant om binnen te komen, maar eerst verbergt hij zich nog even in de bosjes, want hij moet er nog achter komen welk wachtwoord je moet kennen om op de binnenplaats te komen. Net als hij achter een boom wil kruipen, stuift er een ridder op een paard langs hem, naar de poortwachter.

'Zo Fredo, wat een haast, zeg', lacht de poortwachter. 'Geen tijd, geen tijd, zeg nou maar!', hijgt de ridder. 'Twaalf', zegt de poortwachter, 'Zes', zegt de ridder. De poortwachter knikt en de ridder kan naar binnen.

'Zozo', denkt de rover, 'volgens mij moet je de helft zeggen van het getal dat de poortwachter noemt. Ja, ik weet het zeker. Maar ik zal toch nog maar even wachten, voor alle zekerheid'. Dus hij wacht, tot er een oud vrouwtje bij de poort komt.

'Dag Maria', zegt de poortwachter, 'nog lekkere eieren uit je kippenhok vandaag?' 'Jazeker', antwoordt het vrouwtje. 'Acht', zegt de wachter. 'Vier', zegt het vrouwtje. En ze mag naar binnen.

De rover weet nu wat hij weten moet, maar als hij opstaat, komt er net een koopman aan.

"Goedendag, beste man', zegt de wachter, 'wat kom je doen?' 'Ik heb mooie waar voor de koning en zijn vrouw. Kettingen en sieraden.' 'Goed', zegt de wachter , 'maar eerst moet ik het wachtwoord van je hebben. Zes.' 'Drie', zegt de koopman. 'Goed, je kunt naar binnen'.

Nu komt rover uit zijn schuilplaats. Hij groet de poortwachter. Die is wat achterdochtig. 'Weet je het wachtwoord?', vraagt hij. 'Jep', zegt de rover. 'Oke... tien', zegt de wachter. 'Vijf', zegt de rover, zeker als hij is. Maar dan roept de wachter opeens: ' Soldaten, gooi deze bedrieger in de kerkers!' De rover wordt gepakt, zijn antwoord was fout.

Wat had hij dan wel moeten zeggen?

RAADSEL 3

Gisterenavond hebben Heleen en haar man hun buren (twee echtparen) uitgenodigd voor een diner bij hen thuis. De zes personen zaten aan een ronde tafel.

Heleen vertelt het volgende:

-          Victor zat links van de vrouw die links zat van de man die links zat van Anna

-          Esther zat links van de man die links zat van de vrouw die links zat van de man die links zat van de vrouw die links zat van mijn man.

-          Jim zat links van de vrouw die links zat van Roger.

-          Ik zat niet naast mijn man.

Hoe heet de man van Heleen??
29 november 2015

Apps en nog eens apps...

Na de Denksleutelactiviteit mochten de leerlingen kiezen tussen een selectie applicaties die het ruimtelijk inzicht en logisch denken stimuleren:

Rop - A mechanical story - Interlocked - Puzzle Blitz - Montezuma


Per twee zochten de leerlingen naar de oplossingen van deze moeilijke digitale puzzels/raadsels en probeerden zij zoveel mogelijk niveaus te ontsleutelen:
Donderdag 22 oktober

Wat een uitdaging vonden jullie deze opdracht van het Vooruitwerklabboek! Er werd erg goed samengewerkt, goed nagedacht, geëvalueerd en bijgestuurd.

We kwamen tot de conclusie dat het heel belangrijk is om goed na te denken over je voorontwerp. Als we deze stap te snel zetten en hier te weinig aandacht aan besteden, loopt het eigenlijke ontwerpen vaak fout.

Achteraf konden we al enkele heel duidelijke voorbeelden noemen van analytische, creatieve en praktische intelligentie.


Donderdag 15 oktober

De thuisopdracht van deze week (reeksen aanvullen) leek toch iets beter haalbaar dan de vorige (pentomino's) die wel zéér moeilijk was! Jullie hebben nog 1 week de tijd om de opdracht af te ronden. Sommigen onder jullie hebben dit na een week af klaar: super!

Onze opdracht voor het vooruitwerklabboek wordt volgende week nog afgerond. Samenwerken en analyse van de opdracht is ook hier weer heel belangrijk. Hieronder al enkele sfeerfoto's:


Donderdag 8 oktober 2015

Jammer genoeg deze week geen kangoeroeklas.

Volgende week zeker je grote kartonnen doos en je huistaak niet vergeten!

Juf Monika

Donderdag 1 oktober 2015

Vandaag lag onze focus op samenwerking bij de opdracht uit het vooruitwerklabboek.

Alle leerlingen mochten eerst individueel een ontwerp maken voor onze opdracht. Daarna werden de ontwerpen binnen de groepjes samengelegd en werd een gezamenlijk ontwerp gekozen. Overleg en onderhandeling was daarbij erg belangrijk!

De leerlingen leerden vandaag dat ze op voorhand een plan moesten maken. Eerst nadenken en dan pas doen!


Kartonnen dozen gevraagd

Beste ouders en lln,

Voor de opdracht van donderdag 8 oktober hebben wij enkele kartonnen dozen nodig:
- grote schoendozen
- chipsdozen uit de supermarkt
- ...

Is het mogelijk deze of volgende week een grote kartonnen doos mee te brengen naar school en in onze kangoeroeklas of het zorglokaal te zetten?

Alvast bedankt!
juf MonikaDonderdag 17 september 2015

We verwelkomen onze twee nieuwe leden in de kangoeroeklas en laten hen meteen kennismaken met de Denksleutels:
We evalueerden onze 'Grote Vooruitwerklab'-activiteit van vorige week en bekeken samen even de huistaak over Pentomino's.

Daarna was er nog een kort momentje voor enkele uitdagende spellen en techniekdozen:
Volgende week geen kangoeroeklas, want L5 en L6 zijn op leeruitstap.

De huistaak van de pentomino's moet afgegeven worden op do 1 oktober. Als je niet alles hebt kunnen invullen, is dat niet erg. Het is dan ook een zeer moeilijke opdracht! Maar probeer toch zoveel mogelijk te maken.

Tot binnen 2 weekjes!

Donderdag 10 september 2015

10 september 2015

Onze denksleutels brachten weer interessante en levendige discussies op gang:Met beperkte materialen moesten de leerlingen de tweede opdracht uit het Grote Vooruitwerklabboek volbrengen: 'Bouw met deze materialen een constructie waarvan de beker het hoogste element is. De constructie moet gevuld worden met knikkers en 5sec blijven rechtstaan. Om te bepalen wie de uitdaging wint, wordt de hoogte vermenigvuldigd met het gewicht.'


Bij deze opdracht stonden vooral de analytische en praktische intelligentie centraal. De leerlingen moesten zeer goed afwegen in hoeverre lengte of gewicht de doorslag zou geven in hun constructie.Trigger

VOOR WIE INTERESSE HEEFT: TRIGGER

Ter info: een flyer van 'Trigger', een denkgroep opgericht door Kaat Timmerman voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong:

https://onedrive.live.com/redir?resid=7040693A1909707B!5517&authkey=!ADPyilYT78RKu08&ithint=file%2cpdf


En hun visietekst:

https://onedrive.live.com/redir?resid=7040693A1909707B!5519&authkey=!AKbH19Pyu5ghRcQ&ithint=file%2cdocx


Zaterdag 19 september receptie van Trigger:

Donderdag 3 september 2015


3 september 2015

Onze eerste kangoeroeklas van dit schooljaar is een feit! En we zijn er met veel enthousiasme in gevlogen!!

Na een korte voorstellingsronde, zijn we gestart met de Denksleutels:

Denksleutels
Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. Vrijwel alle kinderen zijn bekend met het begrip “sleutel” als een ding dat je gebruikt om iets te openen. De denksleutels gebruiken we om ons denken te openen. Dit is voor kinderen een makkelijk uit te leggen concept.
De denksleutels zijn te gebruiken voor peuters en kleuters, maar ook zeer geschikt voor oudere leerlingen van een basisschool. Er zijn in totaal 20 denksleutels ontwikkeld met voorbeeldvragen voor jonge en oudere kinderen.
De denksleutels zijn gebaseerd op the Thinkers Keys van de Australiër, Tony Ryan (1998).
De eerste sleutel was 'de muursleutel': De lln moesten per twee een aantal alternatieven verzinnen voor iets wat een algemeen vaststaand feit is (bv: een bank dient om op te zitten). Bij deze denkoefening kwam het creatief en flexibel denken duidelijk aan bod. 


Na deze korte opwarmer begonnen we aan de echte activiteit: de eerste opdracht van het 'Grote Vooruitwerklabboek':

Voor meer uitleg: http://www.ru.nl/@787401/grote/


Het opzet van het Grote Vooruitwerklabboek is het verkennen van de drie intelligenties: 'Analytische, praktische en creatieve intelligentie'. Gaandeweg leren de lln de 3 intelligenties onderscheiden en herkennen. Door middel van opdrachten met eenvoudige materialen leren zij bij zichzelf en de anderen vaststellen welke vorm van intelligentie het meest wordt aangesproken bij een opdracht en hoe ze kunnen samenwerken om de 3 vormen het best tot uiting te laten komen.

Onze eerste opdracht leek eenvoudig: 'Bouw een rij van 25 dominosteentjes. De afstand van de eerste omgevallen dominosteen tot de laatste wordt gemeten. Welke groep kan de langste afstand overbruggen?'.

Toch bleek creatieve intelligentie en samenwerking hier van groot belang! De lln die flexibel dachten, stapten af van het idee van de gewone rij dominostenen op de vloer en werkten met hoogtes om meer afstand te overbruggen. 

Na de opdracht vulden de lln het evaluatieformulier in en voerden we een evaluatiegesprek.

Vanaf volgende week krijgen de lln van de kangoeroeklas ook een huistaak mee!